FREE  PANORAMA _ 2019 Shenzhen New Media Art Festival

FREE PANORAMA _ 2019 Shenzhen New Media Art Festival

Apr 20, 2019 - Jun 16, 2019

Opening: Apr 20, 2019 15:00 Saturday
Curator: SenSend
Artists: Aojie Lin , boredomresearch , Bruce Bo Ding , Chen Feng , Cheng Guo , David OReilly , Esther Hunziker , Film London Artists' Moving Image Network , Hsiangfu Chen , Jess Johnson , Jin Lee , Karen Kramer , Lawrence Lek , Liaoyuan Zhang , Lichi Hsiao , Lucy Raven , Piet Schmidt , Raven Kwok , Ruben Remco van de Ven , Sabrina Ratté , Semiconductor , videoclub , Yao Liu , Yaqin Si , Yiyun Chen , Yuejun Deng , Yuzhen Tang , Zhang Peili
Group Exhibition
PANO TALK | TALKS Marathon

PANO TALK | TALKS Marathon

Apr 20, 2019 - Apr 20, 2019

Opening: Apr 20, 2019 16:00 Saturday
Artists: Jin Lee , Liaoyuan Zhang , Piet Schmidt , Qile Hong , SenSend , videoclub , Yaqin Si , Yiyun Chen , Yuejun Deng
Group Exhibition